โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงพยาบาลโคกสำโรง

 

วันที่ รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

27 ธันวาคม 2561

 

เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลโคกสำโรง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

28 ธันวาคม 2561

 

ขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

28 ธันวาคม 2561

 

ประกาศโรงพยาบาลโคกสำโรง เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลโคกสำโรง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

9 พฤศจิกายน 2561

 

รพ.โคกสำโรง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 เรื่องเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิดจนถึงเด็กโต จำนวน 1 เครื่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

2 มกราคม 2562

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

4 กุมภาพันธ์ 2562

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

19 มีนาคม 2562

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

20 มีนาคม 2562

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซ่อมแซมหลังคารั่วซึมอาคารผู้ป่วยทางกายภาพแผนไทยและฝากครรภ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

9 เมษายน 2562

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคารั่วซึมอาคารผู้ป่วยทางกายภาพแผนไทยและฝากครรภ์ โรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

9 เมษายน 2562

 

 

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคารั่วซึมอาคารผู้ป่วยทางกายภาพแผนไทยและฝากครรภ์ โรงพยาบาลโคกสำโรง จำนวน 1 งาน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

หน้า 5