โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ปันน้ำใจได้กุศล ช่วยประชาชน สุขภาพดี