โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ปันน้ำใจได้กุศล ช่วยประชาชน สุขภาพดี

ภาพรวมในวันที่ออกพื้นที่รับบริจาค ณ ตลาดนัดเคแลนด์