โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

งาน IC

 

วัน - เดือน - ปี
รายการที่ลงประกาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
8 ธันวาคม 2563
การล้างมือเป็นวัฒนธรรมองค์กรของชาวโรงพยาบาลโคกสำโรง
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
28 ธันวาคม 2563
ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
28 ธันวาคม 2563
มาตรการปฏิิบัติงานเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
25 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2565
3 กุมภาพันธ์ 2566