ลพบุรี เมืองดีที่ทุกคนต้องไป ...

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

 

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ทุ่งทานตะวันบ้านหัวดง
ถ้ำเทวาพิทักษ์
ป่าตะแบกลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

ถ้ำศรีวิไล
โครงการอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
น้ำตกวังก้านเหลือง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยราชภัฏเทพสตรี

Copyright@2018