โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงพยาบาลโคกสำโรง

 

วันที่ รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
21 กันยายน 2564

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
22 กันยายน 2564

 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
22 กันยายน 2564

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
1 กันยายน 2564 ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

หน้า 13