โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมและงานพิธีต่างๆ ภายในโรงพยาบาลโคกสำโรง

 

 

 

 

ภาพรวมในวันที่ออกพื้นที่รับบริจาค ณ ตลาดนัดเคแลนด์

 

 

 

=

 

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ปันน้ำใจได้กุศลช่วยประชาชนสุขภาพดี วันที่ 5 มีนาคม 2561

 

 

 

 

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา สมาทานศีล เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน 

 

 

 

 

 

 

 

Songkran Festival 2017