โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

วันที่ รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 ตุลาคม 2565

 

รพ.โคกสำโรงประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า130,000ลักซ์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
31 ตุลาคม 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า130,000ลักซ์ หลอดแอลอีดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รพ.โคกสำโรง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซ์้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน กันยายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
9 พฤศจิกายน 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
8 ธันวาคม 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
18 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
26 มกราคม 2565

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
13 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
9 มีนาคม 2566 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม