โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

วันที่ รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 ตุลาคม 2565

 

รพ.โคกสำโรงประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า130,000ลักซ์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
31 ตุลาคม 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า130,000ลักซ์ หลอดแอลอีดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รพ.โคกสำโรง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
6 กันยายน 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซ์้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
6 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน กันยายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
9 พฤศจิกายน 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
8 ธันวาคม 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
18 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
26 มกราคม 2565

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
13 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
9 มีนาคม 2566 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
30 มีนาคม 2566 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
3 เมษายน 2566 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
18 เมษายน 2566 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน มีนาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4 เมษายน 2566 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน เมษายน 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 มิถุนายน 2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(วินิจฉัย) รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
10 กรกฎาคม 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
18 กรกฎาคม 2566 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน
รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
23 สิงหาคม 2566 ประกวดราคาเช่าระบบดิจิตอลการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพเป็นแฟลตตาแนล (DR) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
24 สิงหาคม 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
28 สิงหาคม 2566 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม