โรงพยาบาลโคกสำโรง 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

- - ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก - -