โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขณะนี้เวปไซด์ของโรงพยาบาลโคกสำโรงกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังปรับปรุงเพื่อเตรียมพร้อมใช้งานอีกครั้ง

 

โรงพยาบาลโคกสำโรง
ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ : 036-441657-61

แฟ็กซ์ : 036-441655

E-mail : samrong2@gmail.com

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี