โรงพยาบาลโคกสำโรง
KHOKSAMRONG HOSPITAL 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขณะนี้เวปไซด์ของโรงพยาบาลโคกสำโรงกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังปรับปรุงเพื่อเตรียมพร้อมใช้งานอีกครั้ง

 

Songkran Festival 2017

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************