นายแพทย์นุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"กิจกรรมภายในโรงพยาบาลโคกสำโรง"

- อบรมวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา สมาทานศีล เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา

- โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ปันน้ำใจได้กุศล ช่วยประชาชน สุขภาพดี
- โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ปันน้ำใจได้กุศล ช่วยประชาชน สุขภาพดี (ตลาดนัด K-Land)

- Songkran Festival 2017 : ทำบุญวันสงกรานต์ 2560

"ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลโคกสำโรง"

- แนวทางส่งข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของโรงพยาบาลโคกสำโรง

-แบบฟอร์มการให้คะแนนการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์

- กองบริหารการสาธารณสุข CMI@MOPH กระทรวงสาธารณสุข

- แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ปี 2563 (งาน IT Nurse)

- แบบร้องเรียนแจ้งปัญหาเหตุรำคาญโรงพยาบาลโคกสำโรง เพื่อร่วมปรับปรุงพัฒนา !!
- คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม !!

-รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 1.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย
-
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
- รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,560 บาท

- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จองห้องประชุม

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลโคกสำโรง 54/15 หมู่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี